Så bli'r det ikke lettere!
GAU-Projekt 2018

Se ansøgninger og forsøgsresultater her


GAU-Projekt 2017

Se ansøgninger og forsøgsresultater her

Produktionsafgiftsfonden - Tilskud 

 

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter har til formål at styrke frugt- og gartneribrugets udviklingsmuligheder og konkurrenceevne ved i overensstemmelse med § 7, stk. 1, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under den fælles landbrugspolitik m.v. at finansiere foranstaltninger i forbindelse med: Afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse og sygdomsbekæmpelse, kontrol, medfinansiering af initiativer under EU-programmer samt i øvrigt foranstaltninger, som ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri giver sin tilladelse til.

 

Ardo er proaktiv når det kommer til forskning og indførelse af mere bæredygtigeproduktionsmetoder i landbruget. Til gavn for Planet, People & Product.

 

Formål med projekterne er forskning og forsøg. Projekterne løber hele et helt år, og så snart resultater foreligger vil de blive offentliggjort på denne side.


For yderligere information omkring Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter se: http://produktionsafgiftsfond.dk/

følgende projekter som vil blive iværksat 1/1-2017:

 Klik her for private
Klik her for catering
WEB2IT