Så bli'r det ikke lettere!
Produktionsafgiftsfonden - Tilskud 2017

 

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter har til formål at styrke frugt- og gartneribrugets udviklingsmuligheder og konkurrenceevne ved i overensstemmelse med § 7, stk. 1, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under den fælles landbrugspolitik m.v. at finansiere foranstaltninger i forbindelse med: Afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse og sygdomsbekæmpelse, kontrol, medfinansiering af initiativer under EU-programmer samt i øvrigt foranstaltninger, som ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri giver sin tilladelse til.

 

Ardo A/S har følgende projekter som vil blive iværksat 1/1-2017:

 

- Forsøg med kvælstoffikserende bakterier i ærteavl

 

- Forsøg med placereret næringsstof i grønærteproduktion

 

- Kan efterafgrøder bekæmpe ærterodråd i ærteavl


Formål med projekterne er forskning og forsøg. Projekterne løber hele 2017, og så snart resultater foreligger vil de blive offentliggjort på denne side.


For yderligere information omkring Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter se: http://produktionsafgiftsfond.dk/
Klik her for private
Klik her for catering
WEB2IT