Så bli'r det ikke lettere!

GAU-Projekt 2022

Se ansøgninger og forsøgsresultater her

 

 

GAU-Projekt 2021

Se ansøgninger og forsøgsresultater her GAU-Projekt 2020Se ansøgninger og forsøgsresultater her

 


GAU-Projekt 2019Se ansøgninger og forsøgsresultater her GAU-Projekt 2018

Se ansøgninger og forsøgsresultater her

 

GAU-Projekt 2017

Se ansøgninger og forsøgsresultater her

Produktionsafgiftsfonden - Tilskud 

 

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter har til formål at styrke frugt- og gartneribrugets udviklingsmuligheder og konkurrenceevne ved i overensstemmelse med § 7, stk. 1, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under den fælles landbrugspolitik m.v. at finansiere foranstaltninger i forbindelse med: Afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse og sygdomsbekæmpelse, kontrol, medfinansiering af initiativer under EU-programmer samt i øvrigt foranstaltninger, som ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri giver sin tilladelse til. Midlerne anvendes inden for de sektorer, hvor de er opkrævet.


Ardo er proaktiv når det kommer til forskning og indførelse af mere bæredygtige produktionsmetoder i landbruget. Til gavn for Planet, People & Product.

 

Formål med projekterne er forskning og forsøg. Projekterne løber hele et helt år, og så snart resultater foreligger vil de blive offentliggjort på denne side.

 

For yderligere information omkring Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter se: http://produktionsafgiftsfond.dk/

 

Følg projekterne for 2017, 2018, 2019 og 2020Klik her for private
Klik her for catering
WEB2IT