Så bli'r det ikke lettere!

GAU-Projekter 2021

Ardo A/S har for sæson 2021 indsendt ansøgning til 

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter for nedenstående projekter. 


Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter har til formål at styrke frugt- og gartneribrugets udviklingsmuligheder og konkurrenceevne ved i overensstemmelse med § 7, stk. 1, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under den fælles landbrugspolitik m.v. at finansiere foranstaltninger i forbindelse med: Afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse og sygdomsbekæmpelse, kontrol, medfinansiering af initiativer under EU-programmer samt i øvrigt foranstaltninger, som ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri giver sin tilladelse til. Midlerne anvendes inden for de sektorer, hvor de er opkrævet.

 

Ansøgninger:

Forsøgsresultater:

  • Forsøg 1 - Ikke tilgængelig endnu
  • Forsøg 2 - Ikke tilgængelig endnu
  • Forsøg 3 - Ikke tilgængelig endnu

Formål med projekterne er forskning og forsøg. Projekterne løber hele 2021, og resultaterne vil blive offentliggjort på denne side så snart de foreligger.

 

For yderligere information omkring Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter se: http://produktionsafgiftsfond.dk/ 
Klik her for private
Klik her for catering
WEB2IT