Ardo i tal

Disse tal viser vores globale lederskab inden for frosne grøntsager, frugt og urter, som vi sætter en stor ære i.

Fabrikker
20 i 9 lande
Omsætning
Euro 1.2 milliard
Volume
Tæt på 1 million tons
Marker
43.000 hektar
Distribution
947.000 tons
Global export
+ 100 lande
Ansatte
4.000
Avlere
3.500

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

For at bidrage til FN's verdensmål om en bedre og mere retfærdig verden inden 2030 fokuserer vi bl.a. på nedenstående Sustainable Development Goals (SDG'ere).

Vores aktivitet:

Donationer til fødevarebanker i Belgien:
2019-2020         21.452 kg
2020-2021         134.662 kg
2021-2022         25.848 kg

Vores aktivitet:

 • Genanvendelse af renset spildevand, regnvand til rensning og til kunstvanding i Ardooie, Koolskamp, Geer, etc.
 • Afgrøder vil blive omfattet vandrisikovurderinger.
 • Vand der anvendes til kunstvanding af vores afgrøder, vil komme fra vedvarende kilder.
 • Vandingsaktiviteter vil ske på baggrund af afgrødernes behov og målinger af jordens fugtighed.

Vores aktivitet:

 • Investere i systemer til vedvarende energi.
 • Innovation indenfor energieffektivitet & genindvinding.

Vores aktivitet:

 • Forebyggelse af affald i marken: stop brug af ikke-biologisk nedbrydelig plastik ved dyrking af afgrøder inden 2025.
 • Forebyggelse af affald i produktionen: nedbringer tykkelsen af emballagefolie, udskiftning af ikke-genanvendelig emballage, skift fra hvide til brug genbrugskarton.
 • Fair løn, arbejdsmiljø og velvære.
 • Fremme arbejdssikkerhed.

Vores aktivitet:

Innovation på flere spor:

 • Produktudvikling.
 • Præcisionslandbrug.
 • Forretningsprocesser.

Vores aktivitet:

 • Optimering af brugen af naturressourcer gennem vores model for Cirkulær Økonomi.
 • Maksimering af vores produktion af restfrie produkter.
 • Buffer arealer i omkringliggende areal.
 • Genanvendelse af biprodukter.

Vores aktivitet:

 • Måling af CO2-fodaftryk og indstilling.
 • Emissionsreduktionsmål

Vores aktivitet:

 • Biodiversitets projekter.
 • Regenerativ landbrugspraksis.